ANSVAR
 • Ni ansvarar själva för/eller hjälper oss med montering samt packning av borgarna efter våra anvisningar.
 • Allt ska lämnas tillbaka i samma skick och packat på samma sätt som vid leveransen.
 • Det skall vara rent. Använd inte tejp eller klister på materialet.
 • Vi deb. vårt arbete med ev. rengöring.
 • Skador och åverkan på materialet och saknade tillbehör debiteras.
 • Rengörning debiteras efter timtaxa om produkten lämnas tillbaka smutsig.
 • Om borgen är blöt, berätta det för oss. Ingen torkning debiteras, det ingår.

 

Leverans & upphämtning

 • I priset ingår transport så långt som det går att komma med en lätt lastbil. Behöver godset fortsatt transport. ex. med palllyftare, så debiteras denna tid extra.
 • Om transport ex in på gård, baksidan av hus, in i hus, etc. skall detta meddelas i förväg (då vi ofta har ett tight körschema).
REGLER FÖR SÄKERHETEN
 • All information om säkerheten till användarna är hyrestagarens ansvar.
 • Borgarna skall vara förankrade, det finns öglor utefter sidorna på alla borgar. Vid kraftig vind ska borgarna inte sättas upp.
 • Tillåt ingen att vara i hoppborgen när det blåses upp eller monteras ner eftersom det är FARLIGT.
 • Se till att en area på minst två meter runt hoppborgen är helt fritt.
 • Se till att antalet barn inte överstiger rekommendationen.
 • Se till att “studsarna” inte rör fläktar eller strömsladdar.
 • ABSOLUT inte tillåtet att hoppa över/eller sitta på borgens kanter.
 • Inte tillåtet med mat, godis, läsk mm i borgarna.
 • Vid ansiktsmålning använd vattenbaserad färg.
 • Skor, vassa föremål eller liknande får inte förekomma
 • En hoppborg skall alltid övervakas. Den som övervakar skall vara mins 16 år.
 • Förankring och mattor.Gräs:Borgen skall förankras med medföljande spett. Spetten skall slås i hela vägen.

   

  Asfalt eller annat hårt underlag:

  Borgen kan förankras på lite olika sätt. Den kan ex. bindas i närliggande, träd, räcken, etc. Den kan förankras med hjälp av vikter, vi har sandsäckar att låna ut.

  Vid hårt underlag skall stötdämpande mattor användas. Mattor skall alltid användas runt borgens öppningar.

  Det behövs inga mattor runt övriga borgen om det finns fastsydda tak på den. Finns det inte det så skall något av följande tillses:

  Minst två personer som övervakar borgen, mattor kring hela borgen, eller åldersgräns på 14 år.

   

  Ovan är enligt EN14960-1:2019, detta är en standard som är ett verktyg för att följa produktsäkerhetslagen.

  Standarden är alltså inte ett lagkrav, däremot är det ett lagkrav på att all lek skall vara säker.

  Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig att de efterföljs.

  Undertecknad har tagit del av regler för säkerhet samt mottagit angivna hyresobjekt.

 • Avvisa de som inte följer reglerna.
 • Vi har ansvarsförsäkring som täcker om det är något fel på vår produkt som skadar besökaren.
  Men om ex. 2 personer hoppar in i varandra och skadar sig, då går detta på hopparens personförsäkring.
 • Meddela alltid skador/incidenter till oss.
 • Har du frågor, kontakta oss.

Vilka lagkrav ställs på en hoppborg?

Sveriges lag säger att en hoppborg skall vara säker.

F. Hur vet man vad som är en säker hoppborg?
S. För detta finns en standard som reglerar allt från hur höga väggarna skall vara till hur många barn som får hoppa samtidigt.

F. Hur vet man då att hoppborgen som man har hyrt eller som barnen hoppar i på den lokala marknaden är säker och följer standarden?
S. Varje hoppborg skall besiktigas årligen och förses med en etikett om när den senast var besiktigad.

Vad gör vi på Allhyr för att bli säkrare?

 • Vi har varit i England och utbildat Sveriges första certificerade besiktningsman.
 • Vi har även utbildat en person från fabriken vi använder, för att försäkra oss om att få säkra och godkända hoppborgar.
 • Utöver ovan nämnda krav skall en hoppborg alltid förankras på minst 6 ställen: på gräs, med spett eller på hårt underlag med bult eller vikter (163 kg).

Hur ser verkligheten i Sverige ut?

Sverige ligger långt efter ex. England i säkerhetsarbetet även om vi har samma standard att rätta oss efter.

Är det farligt att hoppa hoppborg i Sverige?
Nej, det är det inte. Givetvis finns det undantag i vår bransch likväl som i alla branscher. Dom flesta företag i Sverige är seriösa och har påbörjat sitt arbete. Däremot finns det ett antal privata aktörer runt om i landet som hyr ut hoppborgar som klassas som leksaker och skall inte användas mer än för hemmabruk för 1-2 små barn.
Ett lätt sätt att se om en hoppborg är en leksak är om den har en CE-märkning, då är det en leksak. En riktig hoppborg skall ha en EN14960 märkning samt säkerhetsregler på Svenska.

Långt ifrån alla hoppborgar i Sverige är besiktigade. Detta är inte detsamma som att dom är farliga.
Arbetet med att besikta alla Sveriges hoppborgar kommer att ta tid. Men vår förhoppning är att detta skall bli bättre inom kort. Vi inom branschen ser allvarligt på frågan och jobbar med den.